Provedli jsme výsadbu stromků a to na střelnici hezky vypadá ... také pár úprav krytiny střechy u vrhacích boud ..