Počátky a založení klubu

Přáním každého sportovního střelce na asfaltové terče je mít ve svém okolí brokovou střelnici – to je docela problém právě na Nymburksku a Kolínsku. Samozřejmě, že se jich v těchto okresech několik nachází, nicméně ty jsou provozovány většinou místními mysliveckými spolky a ty je otevírají jen sporadicky např. 1-2 x ročně pro uspořádání svých závodů a memoriálů. Z našeho okolí má tak případný zájemce o "alespoň trochu pravidelnější" střelbu a trénink, po zavření Poděbradské střelnice (před hooodně lety), kde střelbu nahradil zelený sport golfu a následně ukončení Kolínské střelnice (před několika lety), výběr omezen na tři „nejbližší“ - Fox Chloumek u Mělníka, Vráž u Benešova a Kluky za Kutnou Horou. O rozumné vzdálenosti těchto lokalit od nás, především z hlediska času stráveného na cestě a v neposlední řadě i s ohledem na připočtení nákladů na dopravu tam a zpět, není asi třeba mluvit. Na druhou stranu, při rozhodnutí strávit tam celý den, dokáží nabídnout např. vyšší úroveň s vícero střeleckými disciplínami a příjemnějším zázemím - ale většinou nedokáží být výhodnější než malá střelnice, která je dostupná v místě. 

Založení sportovně střeleckého klubu v Milčicích, tedy zkráceně SSK Milčice, který by lidem se společnými zájmy umožňoval provozovat a dále rozvíjet sportovní brokovou střelbu, zrálo v hlavě jednoho ze zakládajících členů Vl. Čechráka ml. během roku 2009. Důvodem byla zejména právě snaha zajistit sobě i ostatním dostupné (lokalita střelnice – vzdálenost od bydliště + za rozumných finančních podmínek) vyžití v této sportovní aktivitě. Na začátku roku 2010 s tímto nápadem oslovil další kolegy / kamarády (převážně z MS-Pečky) se kterými již společně dospěli k vyjasnění a návrhu samotné realizace. 

Na ustanovující schůzi dne 22.3.2010 bylo definováno poslání a cíle klubu, ze kterých se vycházelo při přípravě nových stanov. O pár dní později došlo u MV k registraci občanského sdružení SSK Milčice.

  • Klub má za cíl provozovat, podporovat a organizovat sportovně střeleckou činnost dle národních a mezinárodních pravidel a řádů, případně propozic klubu vydanými při soutěžích, jichž je sám pořadatelem
  • Klub umožňuje všem svým členům bez rozdílu věku využívat volný čas v rekreační, soutěžní a sportovní střelbě, a to i s ohledem na sportování mládeže, kde se sleduje výběr možných talentů a jejich základní příprava
  • Klub pořádá a účastní se sportovně-společenských a kulturních akcí
  • Klub organizuje a řídí reprezentaci klubu a jeho přispěvatelů ve sportovní střelbě

Přejeme si, aby se za několik let dalo říci, že SSK Milčice byl, je a BUDE jednou z příjemných možností, které dovolí jeho členům odreagovat se od starostí všedního života a napomohou k navazování přátelství mezi sportovními střelci.

Předseda, kontrolní komise a členové klubu

  • Vladimír Čechrák ml. (předseda)
  • Václav Bulgr (předseda kontrolní komise)
  • Ladislav Řezáč (člen kontrolní komise)
  • Vladimír Čechrák st. (člen kontrolní komise)
  • Luboš Metelák (člen klubu)
  • Alena Štůsková (člen klubu)