Závěrečný trénink - doražte si zastřílet, než naši střelnici uložíme k zimnímu spánku.