Po čase mrzké covidové lúzy - první jarní trénink SSK Milčice - přijďte si zastřílet, uvidíme kdo to má v paži po roce :) ...