Vážení přátelé, rád bych Vás jménem SSK Milčice pozval, v rámci společné akce "Indiánské léto" s OÚ Milčice, na střelecké dopoledne našeho klubu, které pořádáme pro děti z dětského domova Býchory a děti z obce Milčice (do 18ti let věku).

Program bude rozdělen do těchto částí (z obou soutěží budou vyhodnoceni vždy 3 nejlepší, kteří získají medaile):
- v 1. části si vyzkouší starší děti/mládež (min. od 12 let) sportovní střelbu na asfaltové terče + zároveň se k nim připojí všichni výherci dárkového certifikátu na střelbu asf. terčů z plesů SSK Milčice a MSPečky
- v 2. části budou moci moci všichni děti (i ty nejmenší) mít připraveny terče na střelbu ze vzduchovky

Po skončení akce bude pokračovat program Indiánského léta u Milčického rybníka.

Pro všechny děti bude zajištěn oběd a občerstvení během akce (limonáda, čaj, sušenky) + pro doprovod/rodiče bude možnost zakoupit občerstvení v kiosku na střelnici.

Vstupné a náklady pro tuto akci dětí jsou financovány z SSK Milčice (zčásti z výtěžku tomboly z lednového plesu SSK Milčice) a také z přispění sponzorů, kterými bych rád touto cestou poděkoval - konkrétně obci Milčice a Mgr. Magdě Mašínové z Chrášťan.

Přijďte si užít akční sobotní dopoledne s Vašimi dětmi!