Počátky a založení klubu

Přáním každého sportovního střelce na asfaltové terče je mít ve svém okolí brokovou střelnici – to je docela problém právě na Nymburksku a Kolínsku. Samozřejmě, že se jich v těchto okresech několik nachází, nicméně ty jsou provozovány většinou místními mysliveckými spolky a ty je otevírají jen sporadicky např. 1-2 x ročně pro uspořádání svých závodů a memoriálů. Z našeho okolí má tak případný zájemce o "alespoň trochu pravidelnější" střelbu a trénink, po zavření Poděbradské střelnice (před hooodně lety), kde střelbu nahradil zelený sport golfu a následně ukončení Kolínské střelnice (před několika lety), výběr omezen na tři „nejbližší“ - Fox Chloumek u Mělníka, Vráž u Benešova a Kluky za Kutnou Horou. O rozumné vzdálenosti těchto lokalit od nás, především z hlediska času stráveného na cestě a v neposlední řadě i s ohledem na připočtení nákladů na dopravu tam a zpět, není asi třeba mluvit. Na druhou stranu, při rozhodnutí strávit tam celý den, dokáží nabídnout např. vyšší úroveň s vícero střeleckými disciplínami a příjemnějším zázemím - ale většinou nedokáží být výhodnější než malá střelnice, která je dostupná v místě."

Založení sportovně střeleckého klubu v Milčicích, tedy zkráceně SSK Milčice, který by lidem se společnými zájmy umožňoval provozovat a dále rozvíjet sportovní brokovou střelbu, zrálo v hlavě jednoho ze zakládajících členů Vl. Čechráka ml. během roku 2009. Důvodem byla zejména právě snaha zajistit sobě i ostatním dostupné (lokalita střelnice – vzdálenost od bydliště + za rozumných finančních podmínek) vyžití v této sportovní aktivitě. Na začátku roku 2010 s tímto nápadem oslovil další kolegy / kamarády (převážně z MS-Pečky) se kterými již společně dospěli k vyjasnění a návrhu samotné realizace.

Na ustanovující schůzi dne 22.3.2010 bylo definováno poslání a cíle klubu, ze kterých se vycházelo při přípravě nových stanov. O pár dní později došlo u MV k registraci občanského sdružení SSK Milčice.
 • Klub má za cíl provozovat, podporovat a organizovat sportovně střeleckou činnost dle národních a mezinárodních pravidel a řádů, případně propozic klubu vydanými při soutěžích, jichž je sám pořadatelem
 • Klub umožňuje všem svým členům bez rozdílu věku využívat volný čas v rekreační, soutěžní a sportovní střelbě, a to i s ohledem na sportování mládeže, kde se sleduje výběr možných talentů a jejich základní příprava
 • Klub pořádá a účastní se sportovně-společenských a kulturních akcí
 • Klub organizuje a řídí reprezentaci klubu a jeho přispěvatelů ve sportovní střelbě
Přejeme si, aby se za několik let dalo říci, že SSK Milčice byl, je a BUDE jednou z příjemných možností, které dovolí jeho členům odreagovat se od starostí všedního života a napomohou k navazování přátelství mezi sportovními střelci.

Předseda, kontrolní komise a členové klubu

     
 • Vladimír Čechrák ml.
 • (předseda)
 • Václav Bulgr
 • (předseda kontrolní komise)
 • Ladislav Řezáč
 • (člen kontrolní komise)
 • Vladimír Čechrák st.
 • (člen kontrolní komise)
 • Luboš Metelák
 • (člen klubu)
 • Alena Štůsková
 • (člen klubu)

  Střelnice "Milčice - Na Františku"

  Na začátku byla domluva o převodu (ukončení provozování) původní myslivecké střelnice MS-Pečky z r. 2003, která byla využívána jejími členy obvykle jen 2x ročně na uspořádání vlastních střeleb. Vybavena byla ruční vrhačkou což bylo poměrně náročné pro obsluhu při celodenním natahování. Využití nové střelnice ze strany našeho klubu pro potřeby MS-Pečky bude i nadále umožněno.

  Po splnění všech potřebných formalit spojených s novou žádostí, o povolení provozovat střelnici pod hlavičkou našeho klubu, vydala Police ČR povolení k provozování sportovní střelnice „Milčice – Na Františku“ *.

  Na střelnici se při trénincích a závodech používá el. vrhačka holubů se zásobníkem a dálkovým ovládáním pro zajištění snadnější obsluhy i větší bezpečnosti střelby.

  * název „Na Františku“ je malou vzpomínkou na p. Františka Čechráka (29.11.1920 - 7.9.1978) , který se v 50. a 60. letech věnoval myslivosti, později zastával i funkci mysl. hospodáře a byl vynikajícím střelcem z brokovnice.