04.05.2013 - Memoriál S. Řeháčka (MS Pečky)

Tradiční memoriál MS Pečky byl první akcí na zcela předělané střelnici našeho klubu. Ráno se nás na nástupu sešlo 51 střelců, což lze považovat za rekordní účast u nás. Po nezbytném přivítání a úvodu z úst předsedy MS Pečky V. Bulgra, bylo vysvětleno řídícím střeleb Vl. Čechrákem ml. jak bude závod organizačně probíhat, představeni rozhodčí závodu - Vl. Čechrák st., L. Řezáč a L. Metelák a všichni závodníci byli upozorněni na nezbytné dodržování bezpečnosti při střelbě. Na střelnici bylo po celý den zajištěno občerstvení J. Černým - pohostinství Milčice, který měl kromě nápojů a dobrých klobás na poledne připraven výborný domácí gulášek. Pojďme ale k závodu samotnému.

V 9 hod. se rozjela tříkolová soutěž jednotlivců - z jejichž výsledků se vyhodnocovaly i celkové součty pro 3-členná družstva. První kolo bylo pozměněná "Milčická klasika" (5 stanovišť, na každém 2 terče), první 2 stanoviště byly na nově vybudovaném horním trapovém střelišti - resp. na jeho 2 krajních štontech. Pokračovalo druhé kolo na spodním "dvoustřelovém střelišti" s dvoustřely (na povel střelce letěl nejprve terč z klasické vrhačky, po výstřelu následován vypuštěním "placky" - kachny), třetí kolo uzavíral a rozhodoval pak také dvoustřel a to kombimace klasická vrhačka & běžící zajíc (pro zpestření zajíc na průseku byl "ve skoku").

V jednotlivcích byla zlatá a stříbrná příčka zřejmá hned po konci 3. kola - skvělých 27 terčů (10/9/8) celkem nastřílel a pro prvenství si došel J. Král, následován druhým J. Martinem s 26-ti terči (8/9/9). Největší finálový souboj se tak rozehrál až o třetí místo a to hned mezi šesticí střelců se stejným nástřelem 22 terčů. K rozstřelu se postavili J. Jokl (8/8/6), J. Novotný (8/6/8), R. Valenta (9/6/7), J. Špitálský (9/7/6), V. Bulgr (9/6/7) a Vl. Čechrák ml. (8/8/6) a to na původní starou "1-čku" stanoviště, což bylo od vrhačky dobrých 15-16m. Každý střílel vždy na 2 holuby - první kolo rozstřelu se nepovedlo J. Joklovi (0/0), V. Bulgrovi (0/0) ani J. Novotnému (0/1), zatímco R. Valenta, J. Špitálský i Vl. Čechrák ml. střelili oba terče. Následovalo 2. a 3. kolo, kde tito tři opět nastříleli plný počet. Proto rozhodčí pro 4. kolo rozhodli, že budou vypuštěny 2 terče za sebbou. R. Valenta (z těchto štontů téměř nechybující) překvapivě hned první terč minul, J. Špitálský nezvládl pro změnu druhý terč v pořadí. Vl. Čechrák tuto nabídnutou šanci využil - oběma rozbitými terči napínavý rozstřel ukončil a tím si zajistil bronzové místo "na bedně".

V družstvech se žádný rozstřelový "thriller" ;) nekonal, první s 67-ti terči skončilo družstvo ve složení J. Maršálek J., J. Král a R. Skala, následováno s 65-ti terči družstvem domácích členů MS Pečky (i SSK Milčice) díky vyrovnaným výsledkům L. Řezáče, V. Bulgra a Vl. Čechráka ml.. Třetí místo obsadilo družstvo "Martinů" se střelci J. Martinem, P. Martinem a F. Martinem.

Odpoledne tak mohla začít závěrečná soutěž "do druhé chyby". Tuto soutěž plně ovládl bezchybný R. Valenta, v rozstřelu pak 2. místo získal p. Dofler a 3. místo p. Bauer.

Jsme rádi za MS Pečky i za naše SSK Milčice, že se většině střelců nově upravená střelnice líbila, protože členy SSK stála hodně volného času. Věříme, že to zvedlo zase o něco výše zážitek ze střelby a přispěje to v budoucnu hojné účasti závodníků na našich trénincích i dalších střeleckých akcích.

Vl. Čechrák ml.,
předseda SSK Milčice